Høstlandskap opplevd på Steinbuåsen. Foto: TORGEIR STENSTAD

teinbuåsen nord på Krokskogen er nok mindre kjent enn andre topper i nabolaget, som Øyangsrøysa og Spålsberget. Toppen ligger på 658 meter. Lavere og lenger sør ligger imidlertid en såkalt flyttstein, som denne kjentmannsposten er viet.

Start: Damtjern, Jonsetangen
Kart: Oslo Nordmarka

Eldre poster i nabolaget:
Spålsberget | Lokedammen

 


Les mer om Steinbuåsen
i Kjentmenns Forum

Kjentmannspost 2004-2006

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Krokskogen | Bærumsmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe