Steinhardt.
Den merkede stein med kjentmannsposten.

teindalen er en av kjentmannspostene som voldte postjegerne mest hodebry i perioden 2002-2004. Det er mange steiner her og dalen er trang og uoversiktlig. Det hjalp heller ikke at posten er markert galt på kartet i håndboka. Men den riktige steinen har et gammel gult merke som markerer skillet mellom Lier, Asker og Bærum. Den står ved bekken i bunnen av dalen. Herom forteller kjentmannsheftet i detalj.

I nærheten:
Oppbrennerbonn
| Latinersteinen | Gampen
Les mer om Steindalen i Kjentmenns forum

 


Start:
Skoglund
Vestmarksetra
Kart:
Oslo Vestmark

 

Kjentmannspost 2002-2004Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe