Stemning. Stemnålstjernet ligger dypt inne på Krokskogen. Foto: STEIN BOTILSRUD

 

Stemnålstjern

et fjerntliggende, urørte og kanskje litt trolske skogstjernet har alltid hatt en særgen tiltrekningskraft på markavandreren. Stemnålstjern er et slikt tjern. Fjernt fra merkede stier, sjelden besøkt av andre enn skogens konge og definitivt trolsk.
Det lille idylliske tjernet ligger for seg selv oppe på det sjarmerende platået som utgjør Brennåsen vest for Trehørningen. Her oppe er det fullt mulig å tilbringe et par timer helt i fred for både folk og fe. Våger man seg helt ut på platået med vest vanker det dessuten en makeløs utsikt over store deler av Krokskogen.

 

Høysommer. En vakker augustdag ved Stemnålstjern.

 


Stemnålstjern var kjentmannspost fra 1994 til 1996
 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriks‘sene | B*rumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | ¯stmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde