Østmarkskjenneren Torgeir på litt fjernere trakter: Gråberget i Krokskogen.

Torgeir Stenstad

Nærmark: Østmarka
Idealtur på ski: 15-25 km
Idealtur til fots: 10-20 km

Kjentmannsmerker:

Torgeir Stenstad er blant de første vandrere som sendte Bernhard en hyggelig hilsen fra de virtuelle skoger. Tidlig ute har han alltid vært og tok Kjentmannsmerket sammen med sin far i 70-årene. ­Jeg husker spesielt en tur til Mjærskogkollen i 30 cm nysnø, forteller han i dag. Nylig løste han inn jubileumsmerket etter å ha tatt fem strake kjentmannsmerker i 90-årene.
Torgeir Stenstad har dessuten tatt en del av bildene på Bernhard Herres hjemmesider - på blant annet Myrseter, Liseter og Ramstadslottet.
- Mitt hjemmeterreng er Østmarka, og med Lutvann og Puttjern som nærmeste naboer er det blitt erfaringer på godt og vondt med lekkasjer fra Romeriksporten de siste årene. Ellers er Østmarka naturreservat mellom Losby, Enebakk og Rælingen noe jeg anbefaler.
Stenstad er i skogen minst 1-2 ganger i uken, og har i 30 år fartet Østlandet rundt og løpt orienteringsløp som medlem av Oppsal IF. I 2000 blir det mer kart, med ansvar for turorientering i Ola Dilt.
Her er noen glimt fra Torgeir Stenstads skrytebok fra Østmarka!


Via et orienteringskart med "ruin" inntegnet fant jeg disse steinene (til venstre), som nå ikke er rare ruinene, men likervel satt opp av menneskehånd. Dette er såvidt jeg vet eneste synlige spor etter Plåterudseter i dag. Til høyre er jeg innom Spinner'n syd for Langvann en februarkveld med ski og hodelykt. Ingen vet hvorfor denne merkelige bautaen er satt der.

Plåterudsetertjern


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Kjentmenns Forum