Utsikten. Fra Stikkvasskollen er utsikten uvant, men fet.
Fotos: MORTEN MØST

enne monumentale kolle i dypet av Hurums for byfolk ukjente landskaper kunne vært borte i dag, dersom det var blitt alvor av planene om å sprenge det hele bort til fordel for ny hovedflyplass. I stedet kan vi herfra nyte en av de flotteste utsikter som finnes over Østlandet og fjorden. I forgrunnen i nordøstlig retning blinker Stikkvannet blåsort og hemmelighetsfullt.
På toppen ligger en større radiomast og tilhørende administrasjonsbygg. Tidligere hadde Stikkvasskollen branntårn, hvorfra skogvokterne passet på østlandsskogenes veldige rikdommer i samarbeid med kolleger ved lignende stasjoner på Svartåsen i Østmarka. Et annet tårn som fremdeles står kan besøkes på Furukollen på Nesodden, engang sete for kjentmannsposten som ble kalt Måren.
Med den nye Oslofjordforbindelsen under Drøbaksundet ble det slutt på fergetrafikken fra Sætre i Hurum til Håøya og Drøbak. På den annen side er det fort gjort å komme seg fra Hurum til den andre siden og besøke Oslogrytas hemmelighetsfulle sørflanke, med Kruttmølleåsen og flere gamle kjentmannsposter.

Les mer om Stikkvasskollen i Kjentmenns forum

Kart: Oslo Vestmark

 

Toppen. De tekniske innretninger på Stikkvasskollen kan man med fordel vende ryggen.

Post 1 i perioden 2008 til 2010. Stikkvasskollen
var også kjentmannspost fra 1994 til 1996.

Besøk noen andre poster utenfor Oslomarkas tradisjonelle stier og løyper:

Måren i Nesoddens innmark | Kruttmølleåsen i Svartskog
Vardåsen
bygdeborg i Ås | Breihella i Frogn
| Heksebergfjellet i Skedsmo

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka |
Krokskogen
| Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker