Nær St. Jørgenskastet i Sørkedalen
I det grønne. På trivelige stier mot mot St. Jørgenskastet i juni 2004.

t det ble kastet tømmer utfor her synes hevet over tvil, men hvem var det som gjorde det? En driger brande som het Jørgen, eller en helgen? Kanskje var det Jørgen Moe, makkeren til Asbjørnsen, men han var jo preste og drev det vel ikke særlig langt i tømmerbransjen?
Slik kan man holde på. Sikkert er det i hvert fall at den bratte skråningen ned mot Heggeligelva har grodd kraftig til siden den ble brukt som tømmerslipp, slik at man ikke lenger kan se hvor uhyggelig bratt den er. Enda sikrere er det at stedet der kjentmannsposten stå,r blir nådd etter en fin og fredelig spasertur opp fra Skansebakken. Stien hit var den første som ble merket av Turistforengen, men eri dag lite brukt.
Stedet kan også nås greit om vinteren, enten på skiløypa som følger samme trase, eller nordfra med adkomst fra Heggeliveien og sti fra øvre Fjølhytte.

Kjentmannsposten ved St. Jørgenskastet juni 2004

Kjentmannspost 2002-2004

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker