Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Høgstole i Skrim
Høyest. Høgstøle er det høyeste punktet på Stølefjell
med sine 750 meter over havet.
Fotos: STEIN BOTILSRUD

tølefjell er den østligste utposten av fjellplatåene som sammen utgjør det som idag kalles Skrimfjella. Her befinner vi oss over 700-meters grensen, terrenget er forholdsvis flatt og fritt, til gjengjeld stuper det brått ned i dalen som markerer skillet i vest mot Evjuseterfjellet og videre opp mot platået hvor Styggemann markerer Skrimfjellas høyeste punkt.
Høgstøle, 750 m.o.h er det naturlige målet for de som inntar Stølefjell, enten det handler om sommer- eller vinterføre. Høgstøle er det høyeste punktet på Stølefjell, knutepunkt for både sommer- og vinterløyper og med frie utsyn i alle himmelretninger. Vel så spennende som Høgstøle er likevel den sørligste delen av Stølefjellsplatået. En avstikker i vestlig retning der stien fører opp fra Ivarsbu fører deg opp på kanten av stupet ned mot Store Stølevann. Her er det riktig så lekker utsikt, fremfor alt mot begge Stølevannene, men også mot Ivarsbu som ligger og bader i sola mellom de to innsjøene.

Store Stølvann i Skrim
Sørpå. Fra sydskrenten på Stølefjell mot Store Stølevann.

Finnemarka | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Holtefjell
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Blefjell | Knutefjell