Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka


Kulturminne. Luftvakttårnet på Store Vedøfse står fortsatt oppreist.
Men åklatre opp i tårnet frarådes på det sterkeste.
Fotos: STEIN BOTILSRUD

Kulturminnene i Ankerfjella er mange. Fra miler og tømmerrenner til nedlagte skolebygninger langt inne på skauen. Men det mest mystiske og kanskje også vanskeligst tilgjengelige er det gamle luftvakttårnet på Store Vedøfse midt inne i marka. Øverst på den langtstrakte åsen 243 m.o.h. står det gamle tårnet fortsatt som et minne om "forna dar" da fiendens bevegelser i luftrommet ble overvåket av det blåtte øye noe få meter over tretoppene.
Idag er tårnet på det nærmeste falleferdig og direkte livsfarlige å klatre opp i, men det står på solid grunn og går neppe ned for telling med det første. Dette kulturminner nås enklest ved en avstikker fra den blåmerkede stien som går fra Remnevannets vestside innover mot Boksjøtraktene. Og om utsikten fra tårnet nå er utilgjengelig fins det rikelig å se fra åsens vestside. Ihvertfall rikelig med skog...

På vakt. Den som klyver opp på Store Vedøfse kan leke luftvakkt den dag idag, ihvertfall mot skogene i vest.


Ertemarka | Ankerfjella | Vestfjella | Indre Østfold | Hvaler