Storfurua ved Ekstjern

ar man først strevet seg opp til Snellingsmarken er det synd og skam at ekskludere de smukke, furukledte flater der strekker seg sydover. På veien, en halv kilometer nord for det lille Ekstjernet, hever seg denne kjempe av en furu øst for skiløypa. Man kan godt ta ut i terrenget ved det lille fuglekikkertårn som de stedlige ornitologer, i sin visdom, har satt opp på denne plett.
Denne forkrøblede olding er kanhende ingen fryd for øyet, men denne post røper likevel Kjentmannsmerkets store visjon: Vandreren skal trekkes og lokkes til disse steder og vil ofte overraskes over den smukke ferd derhen. Til Storfuruen har vi storartede Perspektiver utover Romerike, helt til de henimot svenskegrensen beliggende bygder.
Storfurua ved Ekstjern var Kjentmannspost 1998-2000.

Andre store trær: Midtskoggrana i Krokskogen | Blåtjerngrana i Østmarka

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka| Østmarka | Gjengrodde stier | Bokhandel | Lenker & litteratur