Stubdalskampen

Stubdalskampen er den aas vandreren har på høire hånd ved slutten av den lange opstigning gjennom Stubdalen i Åsa til Damtjern. Fra dette fjeld er en utsigt få har sett - over Stubdal og Ringeriket, Tyrifjorden og ikke minst Damtjernet med dets omkringliggende hytteliv. Den ekstreme vej hitop går jeg helst i den varme årstid, og nøjer mig om vinteren med å betrakte den lute fjeldsryg påsikker avstand.

Den stedlige kjendtmandspost forefindes på toppen. Med det blotte øie kan man sogar se den fra parkeringspladsen i Stubdal.

Kjentmannspost fra 1996 til 1998.


Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Lillomarka| Østmarka | Gjengrodde stier | Lenker & litteratur