Utsikt fra Stubdalskampen juni 2002
Utsikten fra Stubdalskampen mot Tyrifjorden, Stubdal og Damtjern. Foto: EILIF EGGEN

tubdalskampen er åsen vi har på høyre hånd ved slutten av den lange oppstigningen gjennom Stubdal i Åsa til Damtjern. Herfra er en utsikt få har sett - over Stubdal og Ringerike, Tyrifjorden og ikke minst Damtjern med dets omkringliggende hytteliv. Den ekstreme veien hit opp går jeg helst i den varme årstid, og nøyer meg om vinteren med å betrakte den lute åsrygg på sikker avstand. Tidligere ble Stubdalskampen kalt Lushaug, som kanskje forteller at denne åsen med sin fortreffelige utsikt var vardested i gamle dager.

Den stedlige kjentmannspost sto på kanten ved utsikten. Man kunne faktisk se den med det blotte øye fra den nederste parkeringsplassen i Stubdal.
Med litt forsiktighet går det greit å ta seg opp den bratte lia. Terrenget østover fra utsikten er uoversiktlig og såpass forvirrende at mange har fått problemer der oppe.
Dessverre går det ingen rutebuss til dette flotte utgangspunktet for ekspedisjoner i Krokskogen, men om sommeren kan vi i hvert fall ta Skiforeningens sykkelbuss hit onsdag ettermiddag.

Kjentmannspost fra 1996 til 1998.

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Bokkafé | Lenker & litteratur