Svare strev. Å komme seg til topps på Svaraberget er verdt slitet. Foto: STEIN BOTILSRUD

et er ikke så mange av de gamle trevardene som fortsatt står der. Vær og vind har felt dem, en etter en. Det gjelder klassikere som Mellomkollen og Ramstadslottet, men også mer kuriøse vardefjell som Oppegårdskollen. Men på Svaraberget lengst nordøst i Nordmarka, står den fortsatt: En værbitt konstruksjon som markerer bergets 510 høydemeter.

Svaraberget har sitt navn fra det formidable ekko, som man kan få respons fra med litt leting langs den vakre myren vest for kollen. Ekkoet forandrer seg kraftig etter hvert som man flytter seg langs myra og opp i åsen som ligger sønnenfor.
Ikke mange vandrere finner veien til disse trakter. I sin villskap minner den om kanhende om Hakklomana, mens topografien kan føre tankene hen på Kampeknerten i Krokskogen. Enten man velger å starte turen fra riksveien i øst eller Myllsdammen i vest, kan man traske i timesvis uten å møte et menneske. Det fører en liten sti til topps på Svaraberget, men den er ikke enkel å finne. Spesielt om man skulle forville seg inn i den kaotiske steinørken som hersker nordvest for lille Klattertjern.
Stien går i skogpartiet øst for de mange kampesteinene og tråkler seg nydelig opp mot den smale ryggen hvor varden og kjentmannsposten er plassert. Utsikten er fin mot Bislingen, Bjørgeseter, Romeriksåsenes nordflanke og ikke minst Hvalbykampen, Hadelands Big Brother. Med andre ord vil man gjøre klokt i å velge en klar dag for et fremstøt mot disse fjerne trakter. Kanhende er veien kortest opp fra Bjørgeseter, men man vil i så fall gå glipp av turen langs den historiske Myllselven, den sammenraste Aurtjernsseter og de smellvakre Klattertjern.

Start: «Sliperiet» (Røde Kors nær Mylla)
Svartbekken
Bjørgesæter
Kart: Oslo Nordmark

Poster i dette området: Bjørneputten
Ristirauvfjellet
| Fjellsjøen


Svar meg. De monumentale klippevegger
som snakker til folk.
Fotos: MORTEN MØST


Vilt. Et forvridd tre på bergets ville skulder.

Kjentmannspost 2000-2002 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe