Først naar man kommer op paa de høieste Punkter kan man overskue disse Marker og Pladse
Bernhard Herre: Skovene.

Smørrebrød og Kiærlighed
paa Svartåsens Precipicer

det jeg kjemper meg opp det sleipe Klippebryst til Svartåsen, henter jeg styrke fra den vakre kjærlighetshistorie som dveler ved dette dystert navnede berg i Østmarka. I disse strøg levde Brannvokteren og hans Hustru, men hver Sommer var de adskilt det meste av Tiden. Han sat deroppe i sitt Brandtårn og speidet etter røk fra Losby-Brugets Skoger, hun skjøttet Gård og Hjem på Losby. Likefullt kom hun, Anny som hun het, jævnlig hitopp med Mat til sin Håkon, og disse anledninge var naturligvis høydepunkter i den ensomhedens gru, hvorunder han tjente til livets ophold.
Utover slike rutinet til Svartåsen vandret Anny aldri i Skogen, blir det fortalt av Folk som nøye kjenner disse skoger. Men opp den steile li fra Losby, gjennom den mørke dal der leder til bergets blanke Isse, slepte hun altså tidt og ofte det vi må tro var hjemmebakt brød, melk, og kanskje lapskaus og betasuppe. Det er knapt til at undres over, sa min Hustru da vi sist tok hitop, hun elsket ham jo.
Av Brandtårnet er der i dag kun noen jernnagler igjen, men som brandvokteren Håkon har man en vid, men trykkende utsigt.
Svartåsen var Kjentmannspost fra 1996 til
1998. Letteste adkomst er fra Losby i Østmarka.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linnker | Postkort | Bokkafe