Den bortgjemte grube et stenkast fra Svartor. Foto:Eilif Eggen.

Svartorgruben

Svartorgruben er kun et hull i jorden og dens oprindelse er uklar. Sammenlignet med andre, mer spektakulære gruber i våre herlige skove maa det være tilladt at antyde, at den heller ikke er meget at se til.
Men her gjør det mindre påaktede aspekt ved Kjentmannsmerket sig gjeldende, fordi man for at komme til denne ringe severdighet må vandre de mindre benyttede stier og veier. Rett østenfor den mørke skog der skjuler denne grube vil man komme til de lyse, aabne kulturlandskabe rundt Svartoren, en egn alle burde vandre gjennom iblant.


De blide akre ved Svartor gård.
Svartorgruben er kjentmannspost frem til juni 2001.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker