Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Svarttjernkollen i Vikerfjell
100 prosent Vikerfjell. Svarttjernskollen er det som i gamle dager ble kalt
Vikerfjell. Til venstre for varden ser vi mot Treknatten.
Fotos: STEIN BOTILSRUD

or tiden brukes betegnelsen Vikerfjell om hele fjellmassivet mellom Vidalen og Ådal, men fra gammelt av var Vikerfjellet bare et lite fjellparti i traktene rundt Svarttjernkollen, rett nord for Vikersetra. Svarttjernkollen har fått sitt navn fra Svarttjernet ved foten av fjellet, og her passerer også den merkede stien fra Vikerkoia i retning Treknatten. Et bedre alternativ om du vil bestige selve Svarttjernkollen er dog stien som fører opp fra Lykkrosmyra. Den går over Høgleinberget med flott utsikt mot Bukollen i vest og fører deg rakt opp til toppvarden på 1054 m.o.h. Svarttjernkollen er en virkelig perle med et herlig rundskue, og er du ekstra heldig kan du også få øye på både kongeørn og fjellvåk som liker seg godt her oppe.

Bukollen i Vikerfjell
Fristende nabo. Tvers over Vidalen ligger
den forlokkende Bukollen og venter i sola.

Holleia | Høgfjell | Vikerfjell | Vassfaret | Norefjell