Vandrehistorie. Svenskeveien er blåmerket og tydeligst sommerstid, men kan også gås på ski. Fotos: EILIF EGGEN/MORTEN MØST

NORD for Sollihøgda ligger denne sirlig anlagte vei som hoffjegermester Thomas Nicolai Fearnley (1841-1927) anla til spaserturer og ridning fra sin jakthytte Toresplassen til de skjønne utsikter mot Holsfjorden og Ringerike. Denne smale sti, som få har sett, skjærer til venstre fra vien til Sørseteren og er blåmerket. Posten stå ved en bekk cirka 300 meter gange vestover den hemmelighetsfulle spaservei og ser kanhende best ut om sommeren.
Fearnley var født i Amsterdam som sønn av den hederskronede landskapsmaler ved samme navn. Som partner i Fearnley & Eger ble han en velstående skipsreder og forretningsmann. Han satte mange spor efter seg i Oslomarka, blant dem et jaktslott ved Råsjøen i Romeriksåsene. Toresplassen kjøpte han i 1881. I 1899 ble Fearnley hoffjegermester og satt til 1905.

Nytt skilt er kommet opp etter at noen bokstavelig talt tok posten.


Kanhende var det alderens uvelkomne effekter som satte ham på tanken om å lette ferdselen til Toresplassen med denne underlige vei, som ble anlagt av svenske anleggsarbeidere mellom 1916 og 1918. Da var jo Fearley allerede 75 år. Hele sitt liv var han levende opptatt av idrett og friluftsliv, vitenskap og kultur. Fearnley var blant skipsrederne for Fridtjof Nansens ekspedisjon med "Fram".
Senere tiders veianlegg, blant dem den nye riksvei til Hønefoss - har tatt med seg stykker av Svenskeveien. Men med litt aktsomhet langs motorveien kan man ennå finne den vestre adkomst via en traktorvei cirka 1,2 kilometer forbi Sollihøgda. I så fall kommer man via Damtjernet og kan vandre mot øst på dette eiendommelige monument over de conditionerede klassers turvaner.

Kjentmannspost 1998 til 2000

 

 

Start: Sollihøgda

Kart: Oslo Nordmark

Poster i nærheten:

Finnegrotten

Auretjerns-dammen

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka
| Østmarka | Gjengrodde stier | Lenker & litteratur