Den egentliga odlade bygden blandar sina gröna ängar og gula åkrar med tilstötande skogspartier, och i sådanna halfskogar träffar man åter på enstaka smågårdar, tills man, utan att sjelf veta huru, kommit in i de väldiga skogs- ock fjellsträckor hvilkas karakter man tydligast kan föreställa sig när man ser de vackra, vågformiga Bærum- pg Askeråsarne.

Bernhard Herre: Skogarne (svensk utgave, 1865)

Bygdas tak. Tjæregrashøgda er Bærumsmarkas høyeste topp. Fotos: STEIN BOTILSRUD

e færreste forbinder den intime Bærumsmarka med høyfjellslandskaper, men så er det da heller ikke så mange vandrere på disse trakter som tar turen helt opp på Tjærgrashøgda. Det lille platået sørvest for Triungsvannene er Bærumsmarkas høyeste punkt med 485 meter over havet, og et yndet sted for en stille rast ved den lille hytta på toppen.
Tjæregrashøgda er kanskje oppkalt etter den rødaktige tjæreblomsten, som finnes i store mengder her. Men åsen kalles også Tjæregravshøgda og kan således være et minne om tidligere tiders industrielle tjærebrenning i Bærumsmarka.
Vesle-Bernhard har et ungdomsminne om dette fjerne sted. "En sommerdag ved Blekktjernet rett under Tjæregravshøgda lyktes det mig for første gang å få alle klærne av en dame, men så viste det seg at hun kun var interessert i å bade..."

Fra dette spesielle sted er utsikten flott mot Burudvann og Kolsås (bildet til høyre).

Tjæregrashøgda var kjentmannspost i perioden 1992-94.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker | Kjentmenns Forum