Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Tjuenborgkoia
Midt i skogen. Tjuenborgkoia ligger ypperlig til
i skogen sør for Høgfjellet.
Fots: STEIN BOTILSRUD

enne idylliske tømmerkoia ligger sør for Høgfjellet, nærmere bestemt på 739 m.o.h i le av den mektige Hestebrenna en snau kilometer lenger vest. Tjuenborgkoia har fått sitt navn fra den karakteristiske Tjuvenborgen sør for hytta og er ypperlig som inngangsport til turer nordover, mot f.eks Buvasskoia i nordvest og Vikerkoia i nordøst. Tjuenborgkoia har 2 soverom med 8 senger, kombinert kjøkken og oppholdsrom og drives under oppsyn av Ringerike Turistforening.

Lokal link: DNTs side om Tjuenborgkoia

Holleia | Høgfjell | Vikerfjell | Vassfaret | Norefjell