Idyll. Ved Tørkerudtjernet på Krokskogen - eller er det Nordmarka? Foto: MORTEN MØST

grenseland mellom Krokskogen og Nordmarka, ned fra Ringkollen, men opp fra Mosjøen, ligger denne lite påaktede idyll. Tørkerudtjern eller Torkerudtjern er enkelt å besøke vinterstid, idet hovedløypa mellom Ringkollen og Sinderdalen løper rett forbi. Den vakre februardag jeg sist kom her forbi, gikk det en god, gammeldags vill-løype over isen som supplement til det tamme, industrielle maskinspor. Vri hodet mot nord her, og du ser rett opp mot Gjørudshaugen, kjentmannspost i perioden 1998-2000.
Nedenfor den beryktede bakken ligger Mosjøen, hvis bygningsmessige historie er beskrevet i detalj i kjentmannsheftet. På den sørlige bredden ser vi den ville Djupvasshøgda, kjentmannspost på de blå kortene i 80-årene.
Videre mot sør og øst ligger fører sporene mot Sinderdalen og Spålen, gjennom idylliske Bjørnputtdalen under den ville, høytliggende Langvassbrenna.

Eldre poster i dette området:
Gjørudshaugen | Spålsberget
Ringkolltoppen | Langvassbrenna

Start: Ringkollen, Jonsetangen
Kart: Oslo Nordmark


Villspor. Ingen prepping her.


Les mer om
Tørkerud-
tjernet i Kjentmenns Forum


Official
geocaching site nearby


Mosjøen betraktet fra en uvanlig vinkel: Tørkerudhøgda.

Kjentmannspost 2004-2006

 

Nordmarka | Krokskogen | Vestmarka | Romeriksåsene |
Bærumsmarka
| Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker