Stormarka | Nordvest | Sørvest | Sørøst | Nordøst | Oslomarka

Torsæter, et tradisjonsrikt skogshusvære i Totenåsen
Husrom. Den elegante Torsætra er et tradisjonsrikt
skogshusvære i Totenåsen.
Fotos: MORTEN MØST

t naturlig midtpunkt i Totenåsen er den elegante Torsætra, et gammelt skogshusvære som tilbyr god mat og enkel overnatting året rundt. Her har det vært et gjestfritt hus i mer enn 100 år, og tradisjonsstunge oppskrifter på bakverk holdes i hevd. Sjekk den stedlige bestemorskringle og totenkringle...
Torsætra selger også Totenåsen allmennings detaljkart over området. Fra Torsæter går et omfattende løype- og stinett. To stier - en bratt og en litt snillere - fører opp til Torsæterkampen på 837 meter, hvor det også er en gammel og godt skjult hjemmefronthytte.

I nærheten:
Nyhusknappen
Skreikampen

 

Torsætras hjemmeside

Torsæterkampen
Høyt. Torsæterkampen, Totenåsens høyeste på 837 meter.

Hurdalsskogene | Hadelandsåsene | Skreifjella | Aurskog-Høland