Sprekkferdig.
Trangeberget har
mye på veggen
.
Fotos: STEIN BOTILSRUD

ebyggelsen i Røyken spiser seg stadig innover i Kjekstadmarka, men ennå har den ikke nådd Trangeberget - eller Trangeberga som folk på disse kanter selv sier. Denne særegne kløft sørøst for Bertelsmyråsen er idag belagt med en skogsbilvei, men denne nyvinning formår ikke å hindre vandrerens forestillinger om hvordan det har vært - før tømmerbiler og andre kjøretøyer banet seg frem. De stupbratte fjellsider har karakteristiske sprekker og truende steinblokker som gjør at en nesten føler seg litt utrygg. Trangt om plassen er her dog ikke.


Mot åsen. Skiløypa over Bertelsmyråsen passerer Trangeberget.

Trangeberget var kjentmannspost 2000-2002

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
| Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe | Postkort