Trolsk. Ved Trollvanna i Østmarka. Foto: MORTEN MØST

undt om i markene finnes mange små idylliske tjern bare et steinkast fra riksveier, bebyggelse og utfartssteder. Mange kjentmenn vil huske Elgtjern fra perioden 1998-2000 . En lignende post er Trollvanna. De ligger der, omgitt av de østmarkske skoger, helt i randsonen like nord for Enebakkveien. Blåstien som fører forbi er forholdsvis nyanlagt, forteller Kjentmannshåndboken. Den forteller også at det fins krefter i området som ønsker å gjøre denne idyllen tilgjengelige for flere enn bare lommekjentmenn. Og når alt kommer til alt, er vel det den aller beste måten å bevare slike idyller på. En kjent idyll lever lenger enn en ukjent.
På vei opp fra Enebakkveien kommer vi forbi Foreningen for omplassering av dyr, den såkalte FOD-gården, der firbente bor mens de søker nye venner. Gå forbi FOD og gården ved siden av, gjennom grinda og hold til høyre ned bakken. Kjentmannsposten sto opprinnelig i tjukke skauen, men etter at de ble hugget endel på denne siden av vannet står den nå i åpent landskap.

Trollvanna var kjentmannspost i perioden 2000-2002

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort