Oset. Til Myrtjern kommer Helgeren i tunnel.

ange er de vannveier i Oslomarka som er menneskers verk, ikke naturens. Vannet i Myrtjern har reist riktig mye i mørke tunneller - først fra Anderstjern til Trehørningen, og så videre til Sølvvika nord i Helgeren. Mellom Helgeren og Myrtjern renner vannet i en tunnel som er skjult for alle andre enn dem som nøye kjenner disse marker. Posten står vakkert på Myrtjernets nordlige bredd, bare noen meter fra skiløypa mellom Fortjern og og Gåslungen. Dog er denne post kanhende best å ta i sommersesongen, da det er vanskelig å få øye på selve tunnellåpningen fra der posten står og tungt å ta seg frem i dyp snø. Et besøk hit kan med fordel kombineres med inspeksjon av Myrtjernsdammen i Myrtjernets sydlige ende.


Vann fra nord. Ikke så lett å se tunnelåpningen.

Kjentmannspost 2000-2002

 

I nærheten: Fortjernsbråten Hakklomana
Myrtjernsdammen Sølvvika


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka |
Krokskogen
| Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker