Den grønne vei. Ved det essensielle punkt på den gamle hestevei Fotos: MORTEN MØST

n vei er vel det siste man venter å finne her ute i villnisset sør for Spålen, men oppe i brattlia øst for det nordligste Tvetjern ligger det like fullt rester av en gammel hestevei.
Disse underlig avstumpede hesteveier, eller vinterveier, finnes det mange av udi Oslomarkenes hemmelighetsfulle skove, og ble i sin tid brukt til å frakte tømmer eller trekull. Ifølge kjentmannshåndboken 2006-2008, der dette sted inngår som post 25, ble denne akkurat denne veien i sin tid benyttet til å frakte tømmer ned til Spålen, hvorfra tømmeret ble fløtet videre.

Kjentmannsposten her ble i sin tid foreslått av Alma og Pål Lillevold, som i sin tid snublet over veirestene under en av sine mange dristige ekspedisjoner gjennom området.
Fra posten er det dramatisk utsikt ned stupet mot Tvetjernet, som om sommeren ligger kullsort for vandrerens føtter. Hit kan man komme på flere vis, kanskje aller helst nordfra via SInderdalen. Sør for Spålen vil man komme opp en trang, mørk dal hvor vegetasjonen står tett som i den reneste regnskog.
Men det er om vinteren dette strøk virkelig fremstår fra sin beste side. Den moderat preparerte skiløype fra Tvetjerna til Sandbekkhytta er no av det aller flotteste Oslomarka kan fremby av terreng. Den ligger hendig til på en tur fra Ringkollen til byen, men er likevel meget mindre brukt enn hovedtraseen over Katnosa. Bra fos oss, vil nok enkelte si.


Det ene.
Det nordligste av Tvetjernene, betraktet fra punktet der man krysser bekken for å komme opp til den nærliggende kjentmannspost.

Les mer om denne posten i Kjentmenns forum

Start:
Tverrsjøstallen, Sinderdalen
Sørkedalen

Kart:
Oslo Nordmark

I nærheten:
«S» i berg på
Åbortjernsåsen

Eldre poster:
Spålselva
Lortholkollen
Steinvollseter
Sandbekkmana

Geocache