Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørøst | Sørvest | Oslomarka

Måneskinnsheia i finnemarka

Skjønnhet. Måneskinnsheia i Finnemarka. Foto: STEIN BOTILSRUD

eilandskapet på Skimtplatået sør og vest for Storsteinsfjell har fascinert mange vandrere. H.O. Christophersen beskrev den slik: "Få steder på Østlandet er så betagende som denne høysletten sør for Storsteinsfjell. I Oslos Nordmark har vi ikke noe slikt. Men dersom vi tenker oss Glåmene inne ved Appelsinhaugen løftet 200 meter opp i luften og forstørret tyve ganger, får vi en forestilling om den deilige vidda mellom Storsteinsfjell og Skimtheia".
Det finnes flere navn på dette området, det skjønneste er naturlig nok Vakkertjernsheia, som henter sitt navn fra Vakkertjernet i grensetraktene mellom Lier og Drammen. Her er vi på drøye 500 meter over havet, men like fullt på en høyfjellslignende vidde med små furutrær, åpne myrer og noen få ørsmå tjern spredd rundt det noe større Vakkertjernet. Måneskinnsheia står det også på noen kart, og visst frister det å utforske disse traktene i måneskinn! Vandrere som er virkelig godt kjent her i strøket sverger på at dette er heias rette navn.


Finnemarka | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Holtefjell
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Blefjell | Knutefjell