Det vakre Vardåstjern er blant Romeriksåsenes dypest bevarte hemmeligheter. Fotos: EILIF EGGEN

et vakre Vardåstjern ligger sydøst for Vardåsen i Romeriksåsene, langs skiløypa mellom Bekkestua og Åsgreina. Hit fører også sti, og man kan sykle nesten helt frem. TIl denne vakre plett kan man således komme nesten hele året.

Vardåstjern var kjentmannspost fra 1990 til 1992


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker