Den egentlige opdyrkede Bygd blander sine grønne Enge og gule Agre med tilstødende Skovpartier, og i saadanne Halvskove treffer man igjen afsondrede Smaagaarde, indtil man selv uden at vide hvordan, er kommen ind i de mæktige Skov- og Fjældstrøg, hvis Charakter man vel tydeligst kan forestille sig, naar man seer de smukke, bølgeformige Bærums- og Askeraaser. Bernhard Herre: Skovene.
På post. Utsikten fra Vestergyllen finnes, men du må høyt opp. Foto: STEIN BOTILSRUD

ostjegere som oppsøker posten på Vestergyllen i disse dager, vender høyst sannsynlig skuffet tilbake. Rett nok er terrenget i disse egner både vennlig og inspirerende, men den utlovede utsikten over Sylling, Ringerike og Holsfjorden uteblir. Ihvertfall fra punktet hvor posten er plassert. Herfra et utsikten nå fullstendig sperret av gjengrodd skog, og det er bare såvidt man skimter konturene av Finnemarka over tretoppene. Kjentfolk i området vet imidlertid bedre. For det fins ett punkt hele ute på kante av Vestergyllen hvor utsikten fortsatt er blendende. Kanskje burde posten vært plassert her?


Inferno i grønt.
Den engang flotte utsikten fra
Vestergyllen gror stadig mer til
.
Foto: EILIF EGGEN

Kjentmannspost 2000-2002. Vestergyllen er en klassisk
post og kan lett besøkes fra Solli gård (parkering)
.

Vestmarka | Krokskogen | Nordmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Lillomarka
Østmarka | Gjengrodde stier | Lenker & litteratur
| Stormarka | Postkort | Bokkafe