Vestmarka | Lillomarka | Nordmarka | Romeriksåsene |
Bærumsmarka | Krokskogen | Østmarka | Stormarka

Sterkt. Utsikt fra Glasåsen mot Lier, Sylling og Finnemarka.

Kjentmannsposter 2004-2006
Bronsealderrøys Knivsfjellet Hurum
DEG 1876 i Hurum
Herstadheia i Kjekstadmarka syd
Skakkleivåsen i Kjekstadmarka
Stormyr
Bygdeborg på Vindkovan
Latinersteinen i Butterudbotn
Flyvrakrester ved Olavsbekken

Kjentmannsposter 2004-2006
Hørtekollen i Finnemarka
Storhella i Kjekstadmarka
Turveien på gamle Drammensbanen

Glasåsen
«Gryte» SØ for Tveitsetra

Ramsåsstua

Kjentmannsposter 2002-2004
Ut mot havet (Raumyrfjell i Hurum)
Et glemt minnesmerke på Hurum

Delefurua i Kjekstadmarka

Gammel strandkant
Sagfossen som drev Rustadsaga

Steindalen, ved gammel grensestein

Oppbrennerbonn
Godtland

Kjentmannsposter 2000-2002
Trangeberget
Sletthellene

Milekoia

Ramsåskastet
Gampen

Høgbrennåsen

Kjentmannsposter1998-2000
Sørumsåsen molybdengruve
Bjønnehulen i Kjekstadmarka
Vestergyllen
Djupdalsåsen
Skosliteren

Damefallet

Kjentmannsposter 1996-1998
Bygdeborgen på Fosskollen
Ringiåsen

Svabergene ved Blåfjellhytta
Kølabonngrana i Kjekstadmarka
Torvtørkehuset på Semsmåsan

Grosetkollen

Burås 

Kjentmannsposter1994-1996
Stikkvasskollen i Hurum
Hjemmefronthytta ved Småtjern
Vardåsen i Kjekstadmarka
Gjellebekkskansene
Furuåsen
Haveråsen

Latinersteinen
ved Butterudbotn

Kjentmannsposter1992-1994
Moldkastet

Vestergyllen

Bronsealderrøysene på Risfjellet

Kjentmannsposter1990-1992
Kraftkollen, Vestmarkas høyeste
Bjørnehiet på Hagahogget
Skaugumåsen
, kongeutsikt fra 348 m.o.h
Asdøljuvet
, industriområdet naturen tok tilbake

Eldre poster (blå kort)
Aschenbergseter
Furuåsen
Gampen
Moldkastet
Skaugumåsen
Skoslitern
(NV Stovivannet)
Skoslitern
Toverudbrenna (NV Kalvemyrputtene)

Eldre poster (gule kort)
Asdøltjern

Lillomarka | Nordmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe