Utsikt fra Vettakollen juni 2004
Byen og fjorden. Den klassiske utsikt fra Vettakollen.

ettakollen frembyr en av de mest klassiske utsikter over Oslo by, fjorden og ikke minst forstedene. I vest ser man også Holmenkollbakken på en avstand som yter den en sjelden rettferdighet. Opp hit går blåmerkede stier fra Skådalen og fra Sognsvannssiden, en trase som ikke minst er populær blant joggere.


Vakker vinkel. Ikke for nær, ikke for fjern. Vettakollen
har akkurat passe avstand til Holmenkollbakken.

Vettakollen har aldri vært kjentmannspost

Official geocaching site

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka| Krokskogen
Østmarka
| Lillomarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker