Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka


Sunny side up. Legg vårturen til Jøranfisen øverst på Vikerfjellet!

ange fremstående vandrere har gjennom årenes løp Ådalsfjellene med respekt og kjærlighet. Disse fjellpartiene vest for Sperillen var liksom for et fjernt, men realistisk mål å regne for den som ville gå skauleis til fjells. Og hit opp strakte det seg da også, «Koiestrøket», som Den norske turistforening etablerte med forbindelse fra Nordmarka og Krokskogen, via Holleia og inn i Ådalsfjellene.
I dag står det Vikerfjell på kartene. Nils Viker forklarer at Vikerfjell opprinnelig var navnet på et lite fjellområde sør for Svarttjernskollen. I dag brukes navnet om praktisk talt hele det området som var Ådalsfjellene, fra Høgfjell i sør til Treknatten i nord.


Start: Vikerkoia/Sandviksetra, Tosseviksetra, Viker
K art: Vikerfjell, Sperillen, Strømsoddbygda

Gå til: Jøranfisen | Knatten | Svarttjernkollen | Treknatten

En bok om Vikerfjell
Lokale linker: Løyperapport for Vikerfjell | Vikerfjell Hytteservice

Holleia | Høgfjell | Vikerfjell | Vassfaret | Norefjell