I dag vet vel ikke mange om Fossekneika ved Skjennungen, men det ligger et hopp og morkner mellom tennung og rogn i et forlatt bakkeemne borti vika. .

Knut A Nilsen: Møte med fjerne år

denne unnselige dal finnes et vitnesbyrd om skiløpingen i gode gamle dager. Den steile skrent som styrter ned mot myren syd for Skjennungsvannet kunne den dag i dag vært en fryktinngytende hopbakke, hadde man bare tatt seg bryet med å hogge den håndfull graner som har vokst opp der unnarennet lå. Her presterte ungdommen skihopp på 20 meter eller mer, noe som var anselig i skihoppingens tidlige år.
I årene etter at Holmenkolbanen ble åpnet i 1898 holdt hovedstadens nye skiklubber ofte renn i Vossekneika. De tilbragte kanhende natten på Skjennungstua like ved, eller i nybyggede klubbhytter ved Slagteren eller Svartoren.

.
Spændst. Unnarennet fotografert av Eilif Eggen, det gamle kart med Fossekneiken inntegnet.

En smule fantasi er alt som skal til for å se for sitt indre øye hvordan det var, dengang Vossekneika, også kalt Fossekneika, var kranset av skuelystne hovedstadsfolk, i de sportslige antrekk man dengang benyttet. I okkupationsårene var her iblant illegale hopprenn.
Den kjentmannspost som friluftsorganisasjonene i sin visdom har utplassert på dette sted - som nok mange har sett, men få kjenner bakgrunnen er - godt synlig fra den forbipasserende skiløipe ned mot Heggehullet.

Vossekneika er Kjentmannspost frem til sommeren 2001. Kjentmannsheftet for perioden 1998-2000 ble lansert med et godt besøkt arrangement her i slutten av august 1998.

Bilde fra Oslo Byarkiv
Bilde fra nasjonalbiblioteket
Vinderen Historielags Skibakke SpesialNordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker