Intet sted er høsten så ensom og melankolsk som i de store skoger mellom Hakadal og Nannestad.

H. O. Christophersen: Oslomarka i våre hjerter


Dam i vest.
Postoppslaget er plassert i umiddelbar
nærhet av det gamle damanlegget vest i Vrangen.jentmannshåndboken forteller oss at Vrangen er et av få Markavann med to utløp, ett mot sørøst og ett mot sørvest. Begge utløpene er stengt med dam, og kjentmannsposten er strategisk plassert ved den vestligste av de to dammene.
Vi er her i Johannes Dahls barndomsrike, som han kalte "Pipra" og har beskrevet inngående i en av sine fortellinger fra sent på 1800-tallet.
Men dette vakre vannet vest på Romeriksåsen er så mye, mye mer enn dammer og demninger. Selv la jeg min aller siste barmarkstur i år 2000 opp i disse egner, med den harde oppstigning fra Nittedal jordstasjon til naturreservatet på Rundkollen som en frisk start på dagen. Fra selve Rundkollen 592 m.o.h får serveres både Vrangen og nabovannene Buvann, Lauvtangen, Damsortungen og Steinsortungen servert på ett brett. Et praktfullt skue, spesielt tidlig på dagen med Vrangen badet i sol. Skal man raskest mulig ned til Vrangen er det bare å styrte ned Rundkollens østvegg og posten er kjapt innen rekkevidde. Den mer menneskelige varianten fortsetter vandringen nordover over deilige myrer i naturreservatet og ned på skogsbilveien ved de to Blekketjerna. Denne kan så følges i nordøstlig retning inntil man tar av sydover i retning Fiskesløysa.

Vinterstid er dette området særdeles velegnet for en skitur over de samme skjønne vannene. En av Romeriksåsens flotteste løyper kommer fra Viubråtan-traktene langs Piperen og fortsetter så ut på Vrangen, Buvann, Lauvtangen, Damsortungen og Steinsortungen på sin vei ned til Glitre. Nå skal det advares mot usikker is i umiddelbar nærhet av de gamle damanleggene, men posten ved Vrangen er trygt plassert på en stor gran på østsiden av selve dammen.
Som nedfart til sivilisasjonen, både sommer og vinter, anbefales den gamle ferdselsveien langs Buvassbekken ned til Hakadal. Her var det tidligere rødmerket skiløype, men både skilting og merking er nå fjernet grunnet ufremkommelighet og sterk vannføring i bekken. Men slike hindringer stopper vel ikke en kjentmann?

Les Johannes Dahls beskrivelse av Vrangen-traktene!


Vrengebilde.
Vrangen skues best fra Rundkollen
vest for selve posten
. Fotos: STEIN BOTILSRUD

Kjentmannspost 2000-2002

I nærheten: Helletjernet | Østbyvangen | Sætertjern | Smalgjermenningen | Kirkebyvangen | Helletjernet


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker | Postkort | Bokkafe