Stjålne dråper i Trehørningen

TUNNELLINNTAKET i Trehørningen illustrerer den intense kampen om å få mer van til Oslo i begynnelsen av forrige århundre.  rehørningen er en Nor … [Read more...]

Tunnellsyn i Sølvvika

TUNNELLÅPNINGEN I SØLVVIKA er et dramatisk vitnesbyrd om hvordan hovedstaden tilkjempet seg vannressurser på naboenes bekostning. ommer man fo … [Read more...]

En lite påaktet Lysedam

NEDRE LYSEDAM gjør lite av seg der den ligger i edle omgivelser, men for tømmerfløtingen var den desto viktigere. Vinterdag. Den ærv … [Read more...]

Ved Høgbrennåsens høgverdige utsikt

HØGBRENNÅSEN i Vestmarka vest byr på ualminnelig elegant utsikt mot Holsfjorden og Finnemarka. ange kjentmenn er blitt skuffet over le … [Read more...]

En ås med skarp sno, får vi tro

SKARPSNOÅSEN er et av de flotte utsiktspunktene vest på Krokskogen, og en navngjeten kjentmannspost fra gamle d … [Read more...]

Sagen ved Søndre Skytten

SØNDRE SKYTTEN er en gammel finneplass i Østmarka. Her finner vi fortsatt rester av en gammel dampsag. elt syd i det vakre vannet Skytten l … [Read more...]

Ingen store ord for Løkenseter

LØKENSETER er det lite igjen av, men den historiske stien hit kan man såvisst gå fremdeles med stor fordel. OFFLINE. Det er 150 år siden det var dr … [Read more...]

Ved det hemmelighetsfulle Kløftetjern

 KLØFTETJERN ligger hemmelighetsfullt til i de ukjente landskaper langt sør i Østmarka. et hemmelighetsfulle Kløftetjern er kanhende skjult for … [Read more...]

Bleu og hans stein

BLEU-STEINEN i Manaskardet forteller sannsynligvis om gamle dagers veibygging opp mot Krokskogen, og en herre ved navn Bleu. pprinnelsen til … [Read more...]

TIl Krokskogens ytterste seter

BYFLAKSETER er en velholdt gammel Krokskogplass, og også en fordums kjentmannspost. ette er den ytterste seteren på K … [Read more...]