22. desember

ra vann til vann. Omkring 15 kilometer SSV fra gårsdagens turmål. Til et naturreservat og et vann, som opprinnelig var tre. Mye myr og flytetorv gjør at rovdyrene ikke kommer til. Hekkende fugler er trygge her.

Vannet ligger i nærheten av tidligere og nåværende kjentmannsposter, for eksempel Tjæregrashøgda og Åborvannsbekken 2000-2002.

Ledetråd:  Stein Eriksen kan forbindes med det endelige turmålet.