Krigsflyvraket i Hansakollen

  FLYVRAKET I HANSAKOLLEN er et dramatisk minne fra krigens dager. Her krasjlandet et militært tysk fly, og mannskapet på tre mistet … [Read more...]

En topp med mye å spille på

HORNET spiller opp høyt over Sørkedalen. Her er det sjelden utsikt og enda sjeldnere besøk. ra denne høyden mellom Gopletjernsåsen og … [Read more...]

Stunning!

STUNNERÅSEN er blant de vennlige, furukledde åser som gir Sørmarka dens særpreg. TOPPEN. Det beskjedne topp-punkt på Stunneråsen, … [Read more...]

Navnet skjemmer ingen, sier de, men iblant er det like før

LUSEVASAN er en favoritt blant opptil flere Lillomarkstravere, kanskje til tross for det mystiske navnet. Vårdagen. Endene feirer isfrie forhold i … [Read more...]

Ved Lortholkollens ensomme utsikt

LORTHOLKOLLEN har "alle" sett: På en skitur ned Spålen har vi den rett forut. Men hvor mange  har vært der oppe? Se det er en helt annen historie. Men … [Read more...]

Seter uten gjeter

ØSKJEVALLSETER ligger vakkert til midt på Krokskogen, men er dessverre ved å gå aldeles i oppløsning. skjevallseter er kanhende den … [Read more...]

Ved det smellvakre Lårviktjern

LÅRVIKTJERN finner vi noen meter øst for den fine blåstien mellom Kleivstua og Gyrihaugen, og er vel verd en sving bortom. Dette ualminnelig vakre … [Read more...]

1992-1994 Øskjevallseterboka

Kjentmannsheftet for perioden 1992-1994 var prydet av post 9 Øskjevallseter på forsiden. Som forgjengeren Vardåstjernboka var også denne håndboka 36 … [Read more...]