Et vannskille på Krokskogen

ENDA ET VANNSKILLE heter denne posten, og har kanskje fått et unødig kjedelig navn. For vannskiller er spennende saker. Dette punktet er hvor dråpene deler seg og legger i vei mot henholdsvis Drammensfjorden og Oslofjorden.

TO VANNVEIER. Skiltet som markerer vannskillet er fikset opp og har fått selskap av kjentmannsposten. Foto: TORGEIR STENSTAD

Vannet som renner vestover herfra kommer etter hvert til Randsfjorden, Tyrifjorden og Drammenselven. Østover bærer det ned i Spålen og inn i Nordmarksvassdraget.

Flere kjentmannsposter har gjennom årene markert vannskiller — Puttmyrene mellom Svarttjernhøgda og Juthaugen, og Juthaugen selv, som endog varter opp med et treveis vannskille.

ENDA ET VANNSKILLE
Post 20 i perioden 2010-2012
Kart: Oslo Nordmark
Start: Jonsetangen