Glemt kvern ved Rognlivannet

KVENNHØLET heter denne bortgjemte fossen nordøst for Rognlivann. Her sto det en gang en kvern, som nok ville vært helt glemt hvis det ikke hadde vært … [Read more...]

Paradis i Helvete

BJØRNHØHELVETE er navnet tømmerfløterne ga den trange kløft sør for Bjørnholt. I dagens glattslikkede sjargong vil man vel si at de opplevde visse … [Read more...]

Mål!

MÅLFOSSEN er det få som har sett, der den bruser og larmer i styrtningene fra Katnosa til Sandungen. En av Nordmarkas eleganteste blåstier følger … [Read more...]

Førstesidestoff

HÅKENSTADSAGA, eller snarere restene av den, pryder forsiden av Kjentmannsheftet 2012-2014. Med meget god grunn. er i en lite besøkt avkrok av … [Read more...]

Der Kvernhusfossen bruser og larmer

KVERNHUSFOSSENS frådende fall er kanhende ikke blant landets største, men i Nordmarka er fosser med denne størrelse og kraft et høyst usedvanlig skue. … [Read more...]

En foss som er finest om vinteren

ISFOSSEN VED BJØRNTJERN er naturfenomen som av innlysende grunner gjør seg best i den kalde årstid. jørntjern nord for Tappenbergvann i Østmarka … [Read more...]

Perler vi bare finner om vinteren

Kjentmannspostene er ofte betegnet som sommerpost eller vinterpost- avhengig av tilgjengelighet. For eksempel er "Grinderkollen" er typisk vinterpost, … [Read more...]

«Djevelens punsjebolle» i Valbekken

VALBEKKFOSSEN er blant de mest dramatiske fossefall Krokskogen kan fremby, og likevel forblir den ukjent for de aller fleste. Her vandrer vi langt … [Read more...]

Villmark mellom villaveiene

LYSAKERELVEN kjenner vel "alle" navnet på, og vet at den møter sjøen ved Lysaker. Men hvor mange har vel utforsket de flotte vandreveiene på begge … [Read more...]

I Asdøljuvets mektige innelukke

ASDØLJUVET er kanhende det sted i Oslomarka som frembyr mest drama. I denne stenete kløft der fossene fråder og skummer, føler vandreren seg prisgitt … [Read more...]