To vann som ble en sjø

ØRFISKE ligger vakkert til sørøst i Nordmarka, i grenseland til Lillomarka. Navnet forteller at fisket har vært godt, ikke at det er … [Read more...]

En lite påaktet Lysedam

NEDRE LYSEDAM gjør lite av seg der den ligger i edle omgivelser, men for tømmerfløtingen var den desto viktigere. Vinterdag. Den … [Read more...]

Kjempers krysningspunkt

KAMPEVADDAMMEN er en pensjonert og ganske sliten demning langs Lomma. ampevaddammen dufter av fin gammel Krokskog og ditto demning. Den er sliten … [Read more...]

Mange demninger små

BØNNERUDTJERN på Krokskogen skulle forsyne Sundvollen mølle med vann, men det ble behov for flere demninger for å få tilstrekkelig trøkk. osten … [Read more...]

En vannvei med åtte alias

FLØYTADAMMEN i Vestmarka virker som den ligger hendig til mellom Vestmarkseteren og Furuholmen, men det er før man har begynt på de siste par hundre … [Read more...]

Langlidammen på kloss hold

LANGLIDAMMEN har de fleste hørt om, men hvor mange har vel sett den på kloss hold? Langt færre, så klart, for hit inn går ingen merkede stier, og isen … [Read more...]

Sliten eleganse ved Storøyungen

STORØYUNGENS DEMNING gir et elegant, men slitent inntrykk. Et stort utvalg av stier og veier gir mange muligheter til en variert tur inn hit til en av … [Read more...]

En gigantisk demning som få har sett

HAKKLODAMMEN demmer opp Hakkloa, den veldige innsjø midt i Nordmarka, og var spissteknologi den gangen den ble bygget. Men hvem vel i dag går bortom … [Read more...]

Dammen i Svartvannsdalen

DAMMEN I SVARTVANNSDALEN Post 3 i perioden 2008-2010 Vanskelig tilgjengelig vann i Kjekstadmarka som på et tidspunkt ble forsøkt demmet opp. … [Read more...]

Markas minste dam i betong

MARKAS MINSTE DAM I BETONG ligger like sør for Lutvann. Den var instrumentell i vannreguleringer for nesten 100 år siden. jentmannsboken for … [Read more...]