En lite påaktet Lysedam

NEDRE LYSEDAM gjør lite av seg der den ligger i edle omgivelser, men for tømmerfløtingen var den desto viktigere.

Vinterdag. Den ærverdige demning sett fra øst.

anhende er denne den minst påaktede av de tre Lysedammer i dag, men dens rolle i svundne tiders tømmerfløting var sentral. Herom forteller Kjentmannsboken i detalj.
Den kjentmannspost som friluftsoganisasjonene i sin visdom har satt ut ved Nedre Lysedam står bare et stenkast fra den kjekke vei mellom Skansebakken og de øvrige dammer. Herfra er det utsikt like til det monumentale Hornet som ruver på den nordlige horisont.
Kjentmenns forum

Lahlum

Geocache


Lysning. 
Ved den Nedre Lysedam. Utsikt fra demningen mot nordvest. Fotos: VESLE-BERNHARD

Kjentmannspost 2006-2008