Steder få har sett, fra A til Å

Så mange kjentmennesker har har etterspurt den alfabetiske listen over alle steder  i Oslomarka som er omtalt på disse sidene at vi velger å legge den ut igjen, til tross for at den hverken er komplett, oppdatert eller oppgradert. Mange nye steder og sider ligger både i den nye databasen og den gamle, men mange flere ligger foreløpig bare i den gamle. Målet er å få alt over i den nye, men det vil ta tid.site search by
freefind
advanced

Fete linker fører til sider som er ferdig oppgradert. De andre viser til den gamle versjonen av Bernhard Herres hjemmeside.
Listen må derfor brukes med en viss forsiktighet. Tenk på Bernhard Herres hjemmeside som et speil av Marka, med stier som blir ryddet og preppa og stier som ikke blir det. Slik blir noen steder lettere å finne enn andre. Hvis det er eldre ting du ikke finner, bruk søkevinduet til høyre, som bør gi deg linker å følge til det meste av innholdet.