Denne kolle er en ener

KOLLEREN og dens åpne topp byr til alle årstider på en utsikt som gir vandreren rikelig belønning. Her ser vi milevis sørover og har fri sikt til noen av Nordmarkas fineste åser og sjøer. Men det beste med Kolleren er dens forbløffende tilgjengelighet.

GUDBRANDSTJERN fanger blikket ved sørøst-utsikten fra Kolleren.

n god blåmerket sti leder over Kolleren, som også kalles Kollern. Om vinteren er adkomsten så som så. Men det er før den første sne, når den første frost fester sitt grep om Nordmarkens høyestliggende strøk at jeg aller helst rusler opp fra Mylla og Åssjøen. Da har de gyldne myrer fått den første tynne is, som speiler den koboltblå høsthimmel, og deres halvråtne, stivnede strå knaser under vandrerens støvel.
Med 688 høydemeter er Kolleren slett ingen smågutt, men oppstigningen fra Mylla-siden forbløffer likevel en førstegangs vandrer med sin sorgløse letthet. Kolleren kan også bestiges fra Trantjern-siden, som er kortere og noe brattere, og fra Kalvedalen i sør.

Den pust man således får beholde underveis, kan være god å ha når man kommer opp, for utsikten så en gisper efter været. Ølja, Tverrsjøen, Pershusvannet og den øvrige vannvei gjennom de endeløse skoger har få sett fra denne vinkel. 

Lenger øst ser man rett ned på den enorme Gjerdingen. Midt imot ligger Svarttjernshøgda, Oslomarkens høyeste punkt, og de hemmelighetsfulle Puttmyrer, som skjuler Akerselvens innerste små kilder.

Kolleren er blant de klassiske kjentmannsposter. Den første post som ble satt ut i her 1969 sto på veggen til brannvaktens tårn, men av tårnet er det i dag bare rustne bolter tilbake.

KOLLEREN. Post 21 i perioden 2012-2014
Kjentmenns forum * Kart: Oslo Nordmark. Start: Myllsdammen, Trantjern
Geocache 1 * Geocache 2