2010-2012 Dausjøbergboka

Kjentmannsboka for perioden 2919-2912 hadde hele 82 sider, forsterket pappomslag med mye gult og et gåtefullt forsidebilde som viste seg å være … [Read more...]

2008-2010 Rankedalsboka

Forsiden av kjentmannsboka for perioden 2008-2010 tar oss med til dypet av Nordmarka nord - til Elgstøa og den lange, smale Rankedalen. Denne … [Read more...]

2006-2008 Gleinåsboka

Oppmålingsvitenskap på høyt nivå er temaet for post 2 i håndboken for 2006-2008, som ble valgt ut til bruk på forsiden. Bildet viser en granittsøyle … [Read more...]

2004-2006 Gullikskollboka

Kjentmannsboka for perioden 2004-2006 ble frontet av post 13 Gullikskollen dypt inne på Krokskogen. Dette var et nytt bekjentskap selv for mange … [Read more...]

2002-2004 Jaklefossboka

Jaklefoss passerer turfolk på vei til Ringkollen, men ikke mange hadde sett selve Jaklefossen før den ble førstesidestoff i kjentmannsboka for … [Read more...]

2000-2002 Steinvollseterboka

Steinvollseter, tidligere kalt Lortholseter, prydet den første kjentmannsboka etter årtusenskiftet. Hvilket navn som er finest kan diskuteres, men … [Read more...]

1998-2000 Bjørnsjøhelveteboka

Den dramatske kløften kjent som Bjørnsjøhelvete dominerer forsiden av kjentmannsboka for perioden 1998-2000, kjent som Bjørnsjøhelveteboka. … [Read more...]

1996-1998 Roenseterboka

Kjentmannsheftet for perioden 1996-1998 kalles Roenseterboka blant venner, fordi den på forsiden har bilde fra Roenseter i Nordmarka nord. Det pussige … [Read more...]

1994-1996 Stemnålstjernboka

Kjentmannsheftet for perioden 1994-1996 kalles Stemnålstjernboka blant venner, idet den på forsiden har bilde av trivelige Stemnålstjern i søndre … [Read more...]

1992-1994 Øskjevallseterboka

Kjentmannsheftet for perioden 1992-1994 var prydet av post 9 Øskjevallseter på forsiden. Som forgjengeren Vardåstjernboka var også denne håndboka 36 … [Read more...]