Kroken på døra

KROKEN heter denne unnselige plassen, der fattigfolk slet for sitt utkomme helt til de ga opp og tok Amerikabåten. Kjaglidalen er navnet på … [Read more...]

Magre dager

KNAPPNÆRING forteller om et hardt liv på skrinn jord på gamle dagers Krokskogen. jentmannsheftet 2002-04 var preget av det gode liv - pl … [Read more...]

Bruk og kast

lassene eller småbrukene ved Holmevannsbekken i Kjaglidalen avtas å være ryddet på 1600-tallet, leser vi i kjentmannshefett for perioden 2006-2008. Ned … [Read more...]

Jøss, gran midt i skogen

MIDTSKOGGRANA er blant Krokskogens og Oslomarkenes mest berømte stortrær. Her ved Midtskogen fornemmer vi også Bernhard Herres historiske nærvær, elle … [Read more...]

En halvglemt plass på Nordmarksveien

KAMPHAUG var en tradisjonsrik Nordmarksplass, som dessverre er borte og halvglemt.  Øde. Bare restene står igjen på den gamle plas … [Read more...]

Med Borrebæk til Burås

 BURÅS er en koselig beliggende plass i Lillomarka. Her likte vandreren Johan Henrik Borrebæk seg godt. Utsikt fra Burås mot Han … [Read more...]

En oase i de mørke skogers ørken

Historisk. Fortjernsbråten er blant de eldste plasser i Nordmarka. Her fotografert vinteren 2004 og malt omkring 1880 til h … [Read more...]

Seterminne langs skogsbilveiens kant

FINNVOLLEN er en gammel seter, for det meste glemt og knapt nok synlig fra skogsbilveien som i dag går rett forbi og skiller setervangen fra det … [Read more...]