På sporet av Otertjernsrenna

Idyll. Otertjern er i dag et idyllisk lite vannhull. Foto: EILIF EGGEN tertjerns historie henger nøye sammen med Sloradammen, … [Read more...]

Myrene som er Akerselvens kilde

PUTTMYRENE kalles også Akerselvens kilde. Fra denne ødemark langt nord i Nordmarka renner de første dråper vann mot hovedstaden. nten man … [Read more...]

Ville forehavender på Revshammeren

REVSHAMMEREN midt i Nordmarka smaker det virkelig villmark av. Hit leder ingen merket sti, og til Revshammeren kommer da heller ikke … [Read more...]

Et grensetilfelle

DANIELSHØGDA markerer grenser mellom en rekke kommuner og fylken. Riktig et sted for grensetilfeller. enne ås på 505 meter over havet bærer … [Read more...]

Kongelig utsikt fra Skaugumåsen

SKAUGUMÅSEN er kongen over Askerlandet, og ser ned på kronprinsfamiliens bolig. kaugumåsen er majesteten blant Vestmarkas mange flotte åser. Ikke … [Read more...]

Et navnevalg jeg helhjertet støtter

FAGERVANNET i åsene over Maridalen bærer sitt navn med rette. Ikke rart det ofte har vært kjentmannspost her. n snau times marsj opp fra … [Read more...]

Grasdalskollen krever sitt

GRASDALSKOLLEN krever litt av sine sjeldne gjester, for adkomsten er bratt. Her har det vært kjentmannspost flere ganger.  il Grasdalskollens … [Read more...]

Sjø som stjeler oppmerksomhet

STORE DALTJUVEN er blant de vakreste sjøer nord i Nordmarka, og med god grunn omtalt i litteraturen. lant de beste ting man kan gjøre her i livet … [Read more...]

Et tyveri fra Daltjuven

INGVALDSFLATEN nord for Sandungen skjuler munningen av en forbløffende vanntunnel. Det kalde vann styrter ut av den kullsorte tunnel til en … [Read more...]

Nibbitjernets sprukne hemmelighet

NIBBITJERN på Krokskogen har mange sett på skitur til og fra Løvlia. Men den gamle demningen i sørenden er et sted få har sett. et smale … [Read more...]