Et grensetilfelle

DANIELSHØGDA markerer grenser mellom en rekke kommuner og fylken. Riktig et sted for grensetilfeller.

HELT VILT. På Danielshøgda. Foto: EILIF EGGEN

enne ås på 505 meter over havet bærer sitt navn etter Daniel Paulsen, som her ryddet gården Danielsbråten i 1668. I dag er stedet bedre kjent som Kampen, hvor det før var servering for slitne vandrere gjennom Bærumsmarka, sørover gjennom Krokskogen eller opp fra Lommedalen. Danielshøgda markerer fylkesgrensen mellom Oslo, Akershus og Buskerud, og kommunegrensen mellom Oslo, Bærum og Ringerike. Fortsatt er det mulig å se grensestenen, som har en innhugget L.

HER ER DEN. Grensesteinen midt på 2000-tallet.

Det er ganske kraftig stigning opp fra veien, men belønningen venter i form av bra utsikt mot sør, og fjorden kan skimtes i det fjerne.

DANIELSHØGDA
Kjentmannspost 1994-96