En oase i de mørke skogers ørken

Fortjernsbråten 010504
Historisk. Fortjernsbråten er blant de eldste plasser i Nordmarka. Her fotografert vinteren 2004 og malt omkring 1880 til høyre). 

Klassisk. Fortjernsbråten i kunstnerens strek cirka 1880, «Parti fra Nordmarken».

ortjernsbråten er en av de eldste plasser vi kjenner til i Oslomarka. Dette var et kjært overnattingssted for Bernhard Herre når han var på jakttur i Nordmarka. Herfra vandret han opp på Falkenberget – våre dagers Hakklomana og Fjelaleiken – og ikke langt unna samlet han inntrykkene som ble til den klassiske fortellingen «I Nordmarken».
Fortjern og den lille plassen figurerer også i det kjente trykket «Parti fra Nordmarken» fra 1880-årene. Der kan man se hvordan husmannen og hans familie hadde ryddet den bratte lia ned til Fortjernet.

Fortjernsbråten var jeg nærmere enn jeg hadde trodd, og denne romantisk beliggende plass lå som en grønn og vennlig oase i de mørke skogers ørken. Bernhard Herre: I Nordmarken


I mange år var Herres «romantisk beliggende Plads» tilgrodd, og mørke granlegger sto helt borti husveggen. Men vinteren 2002 gjennmoførte Løvenskiold omfattende hogst og plassen er igjen synlig. Her forteller Løvenskiold selv.
Bygningene er holdt godt i hevd og er fortsatt i bruk. Blåstien til Helgeren og Trehørningen går rett over Fortjernsbråtens tun.

Fortjernsbråten ligger ved blåmerket sti.


Plassen sett fra sørvest, februar 2004…

…og fra nordøst på samme tid.

Tunet sensommeren 2000

Fullsommer ved det tidløse tjern.