Gjertrussen på Krokskogens beste vestkant

GJERTRUSSEN lengst vest på Krokskogen har er lite kjent og enda mindre besøkt, men har fantastisk utsikt over Ringerike med mer.

På Gjertrussen

PÅ KANTEN. Gjertrussens utsikt mot Ringerike. Foto: VESLE-BERNHARD

Ggotiskjertrussen er en del kjentmennesker blitt kjent med i forlengelsen av en tur til den såkalte Bleu-steinen. På toppen har det hittil ikke vært kjentmannspost, men det kunne godt komme en. Ringerike turlag har en Skauleis-post her oppe. Tidligere har det vært kjentmannspost på Byflakseter, litt lenger sør.

ØDE LANDSKAP øst for Gjertrussen.

ØDE LANDSKAP øst for Gjertrussen.

Oppstigningen hertil kan med fordel skje fra Klokkerbråten eller Homledal, oppgjennom Manaskardet og den Chartreuse-grønne skog som dekker lien like fra Tyrifjordens bredder til Gjertrussens øverste topp.
Fra denne lite kjente bergnabb er utsikten over fjorden og dens tilstøtende landskaper unik. Jeg vil anbefale enhver å klatre de siste metrene til Gjertrussens topp, og kanskje også de uberørte landskaper østenfor.

HikingGJERTRUSSEN
har aldri vært kjentmannspost
Geocache * Markadatabasen