En herderskronet vei til Bergen

GAMLE BERGENSVEI er fint gammelt anleggsarbeid som i dag ligger i en utsatt hundremeterskog.

Historisk. Bergensveiens imponerende kryssing av den
stupbratte dal nær Skytta i Lillomarka.
Foto: VESLE-BERNHARD
 

t stykke av den gamle veien til Bergen er hedret med kjentmannspost. Vanskelig finne kan den ikke sies å være, der den står ved det markante byggverket av en bro som krysser en bratt dal noen steinkast innover i marka. Men man kan knapt la være å beundre jobben som er gjort, med tanke på hvilket slit det må ha vært å dra all denne steinen på plass med 1700-tallets metoder.
Vi er her snublende nær Skytta og Hagan nord for Gjelleråsen, og vandringen i disse strøk minner oss om presset på marka. Boligstrøk og industriområder rykker stadig lenger innover. Kanskje vil denne fortidslevningen være omgitt av bebyggelse om et tiår eller to?