Butleren som faller mellom to stoler

BUTLEREN strekker seg smekkert mellom majestetiske åser i grenseland mellom Normdarka og Krokskogen.


Vilt. Butleren blir det rene eventyrland vinterstid. Fotos: STEIN BOTILSRUD

m sommeren bruser den friskt, elven fra Blekksjøen der den renner langs foten av Haukåsen og ut i Butleren, det langstrakte vakre vann i grensetraktene mellom Krokskogen og Nordmarka. Ikke mange finner veien til disse trakter, selv ikke om vinteren. Da fryser dette hemmelighetsfulle vann mellom mørke, majestetiske åser til et ugjestmildt, men uendelig vakkert eventyrlandskap. Det er så man venter å se Gandalf, Frodo og de andre heltene fra «Lord of the Rings» dukke opp i under Oppkuvens østvegg, på sin evige vandring i det godes tjeneste.
Det går en fin rødmerket løype over hele Butleren, men den faller kanhende mellom to stoler. Man velger liksom enten å gå Krokskogen på langs – eller man velger de sentrale deler av Nordmarka. Det er synd, for Butleren er så avgjort verdt et syn – også i den varmere årstid, hvor skogsbilveien inn Styggedalen gir enklest adkomst. Butlerens bredd er et yndet overnattingssted for de få som kjenner denne plett midt i Oslomarkene.


The Butler did it. Vannet med det morsomme navn blinker vakkert i høstsolen.

Noen har også vært så heldige at de kunne overnatte innendørs. I boken «Nordmarksfolk – plasser og slekter gjennom 300 år» forteller  om livet i en koie her tidlig på 1900-tallet:

Men i guttedagene skjedde altså det betydningsfulle at vi fikk leie hytte ved Butleren for 15 kroner året. Det fulgte en diger nøkkel med, med adgang til bruk når ikke hoggere eller kjørere trente losjiet. Her kunne vi kokkelere og gjøre verdifulle erfaringer med svartbrent flesk og andre delikatesser som var medbragt og mer til å stole på enn fiskelykken. Spennende var nok kveldens piperøyk, godt krydret med halmlukt fra harde brisker. Vedsjau hørte med, og så langt til skogs var det lov å hogge tørrgran.  EGIL COLLETT AABEL, Nordmarksfolk 

Koieliv ved Butleren. (bilde fra boka).