Langt over Hakadalen

ERIKSKNARTEN er en hederskronet gammel kjentmannspost høyt oppe i åsen over Hakadal.

Fiin gammel. Eriksknattens utsikt er ikke hva den var. Ei heller dem gamle stemplingsboksen fra Kjentmannsmerkets barndom. Fotos: VESLE-BERNHARD

a Eriksknatten var kjentmannspost på 60-tallet ble toppen omtalt som «Nordmarkas tak» i Knut A. Nilsens fremragende skrift «På ski i Oslomarka». Jeg har selv et vagt minne om å kravle hit opp med min mor en mennesketom hverdag i vinterferien 1969. Dengang het det «Eriksknarten» og den nye sne fokket seg rundt den spinkle varde. Utsikten var pen.
Men siden den gang er toppen blitt så gjengrodd av barskog at takfølelsen forlengst er borte. Varden som én gang markerte et vidt utsyn fra den 517 meter høye toppen står nå bortgjemt og glemt mellom granene helt øverst i lia på Hakadalssiden.Men fortsatt belønnes vandreren med perspektiver mot Hakadalsbygden og Romeriksåsene fra den ytterste åskant. Utsikt mot øst og sør er det verre med, selv om det vakre Elvann skimtes fra toppens østflanke.
Les mer om Eriksknarten i Kjentmenns ForumI nærheten
Kølabonn ved
Milehogget
Eldre poster:
Hyttetjern
Søndre Karlshaug reservat
Ørfiske

Skogen ifølge Lahlum

Detaljene. Den gamle B-steinen, og det ærverdige
gamle tretårn som fremdeles står ved toppen.
Flere gamle stemplingsbokser:
Elneshøgda
Brennberget
Svartkulp Øvre
Kjentmannspost 2006-2008